Lisens 2015

Postet av Namsos Svømmeklubb den 14. Des 2014

Vi minner om at hver enkelt må sørge for at lisens for 2015 blir betalt til Svømmeforbundet. Det er krav om at lisens er betalt før man stiller på stevner.

Fra og med fredag 19. desember 2014 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2015.
Ingen får tilsendt giro.

Norges Svømmeforbund har inngått avtale med Idrettens Helsesenter og Gjensidige, og forbedret forsikringsdelen i lisensen.
Andre forbund som benytter Idrettens Helsesenter er fotball, håndball, friidrett, sykkel, ski, ishockey, basket, skøyter, roing, skiskyting og rugby.
Gjensidige tar også over Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

Belastningsskader er en del av forsikringen
NSF er svært fornøyd med å kunne informere om at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader.

Dekning av belastningsskader har vært etterspurt i mange år, ettersom de fleste skadetilfeller som oppstår i svømmeidrettene er belastningsskader. Dette vil gjøre forsikringsdelen i lisensen langt mer relevant enn tidligere.


Skadetelefonen – 02033 (alle dager 09.00-21.00)
Alle som betaler lisens vil også få tilgang til Skadetelefonen, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.
Les mer om Skadetelefonen i vedlagte pdf-fil.

Andre forbedringer
* Behandlingsgaranti (ulik garanti ift lisenstype)
* Kvalitetssikret behandlernettverk
* Spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer

Ytelser
Ytelser for de enkelte lisensgrupper blir gjort tilgjengelig tidlig neste uke, slik at dere kan vurdere hvilken lisenstype deres utøvere vil ha.
Alle klubber får mail med linker.


Lisenssummer 2015
Forbedrede vilkår gir dyrere lisens – priser for 2015:
Lisenssummer 2015 er som følger (uendret for 10-12 års lisens, 100 kr mer på grunnlisens og 300 kr mer på utvidet lisens):
Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2003, 2004 og 2005 – forsikret gjennom NIF sin Barneidrettsforsikring)
Kr 600,- for grunnlisens (utøvere født 2002 og tidligere)
Kr 900,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs utøvere født 2005 og tidligere)
Kontonummer som tidligere: 7874.06.70025.

Kid-nummer:
De som betalte lisens for klubben i 2014 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2015. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003.


Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med fredag 19. desember 2014 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2015.
Ingen får tilsendt giro.

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd - husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på "Persondata" på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Slik det har vært siden august 2011:
Alle klubber må ha en person som er registrert som ”Lisensansvarlig”.
Denne personen må logge seg inn personlig via SportsAdmin – deretter kan man gjøre alt som man har gjort tidligere. Hvis noen klubber ikke har registrert lisensansvarlig, så ta kontakt med NIF sin klubbsupport, som hjelper dere; tlf 03615.

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline