Innkalling til årsmøte i Namsos Svømmeklubb 2023

Postet av Namsos Svømmeklubb den 2. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Namsos Svømmeklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 8. mars kl. 18.30 i Namsos Hallen på klasserom for idrettslinjen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til styret på e-post: styret@namsos-sk.org  Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lenke til idrettslagets hjemmeside, og på Namsos Svømmeklubb sin Facebook side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Namsos Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos Svømmeklubb, eller leder Rolf Arne Jøssund kontaktes på e-postadresse roljoes@online.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret