Besøksadresse:Oasen
Bankkonto:44004082149
E-post:styret@namsos-sk.org
Hjemmeside:http://www.namsos-sk.org