dd.mm.yyyy

Vårt bankkontonummer er: 4400.40.82149